مجله تناسب اندام

رژیم کتوژنیک 28 روزه

نمونه 28 روزه رژیم کتوژنیک

رژیم کتوژنیک یک رژیم غذایی است که بر اساس اصول کاهش مصرف کربوهیدرات و افزایش مصرف چربی‌ها ساخته شده است. هدف اصلی از لاغری رژیم کتوژنیک 28 روزه، تحریک ورود بدن به حالتی است که در آن بدن به جای استفاده از گلوکز برای تأمین انرژی، چربی‌ها را می‌سوزاند. این مقاله به شکل جامع و دقیق، مراحل و نحوه پیروی از رژیم کتوژنیک 28 روزه را تشریح می‌کند.

نمونه رژیم کتوژنیک 28 روزه رایگان

در زیر، نمونه‌ای از رژیم کتوژنیک 28 روزه آورده شده است. برای موفقیت در این رژیم، توصیه می‌شود قبل از شروع آن با یک تغذیه‌شناس یا پزشک متخصص مشورت کنید. این نوع رژیم فقط یک نمونه است و هر شخص ممکن است نیازها و شرایط خاص خود را داشته باشد. بهتر است قبل از انجام هر نوع رژیمی، با متخصص مشورت کنید.

اولین هفته رژیم کتوژنیک 28

در هفته اول رژیم کتوژنیک 28 روزه، باید مواد غذایی حاوی کمترین مقدار کربوهیدرات را مصرف کنید تا بدن شروع به تولید کتون بکند. در زیر یک نمونه برنامه غذایی برای هفته اول آمده است:

روز اول 
وعده های غذایی مواد غذایی
صبحانه یک تخم مرغ پخته، کلم با روغن زیتون
ناهار سالاد مخلوطی از ماهی، روغن زیتون و سبزیجات دلخواه
شام مرغ یا گوشت قرمز پخته با روغن زیتون و بروکلی پخته شده

روز دوم
وعده های غذایی مواد غذایی
صبحانه شیر بدون قند با پودر پروتئین و یک قاشق کره
ناهار ماهی سرخ شده با روغن زیتون و سبزیجات تازه
شام گوشت چرخ کرده با سس نمکی و اسفناج پخته.

روز سوم
وعده های غذایی مواد غذایی
صبحانه یک تخم مرغ پخته، سبزیجات به همراه روغن زیتون
ناهار سالاد ترکیبی از خیار، کاهو و هویج با پنیر توفو و روغن زیتون
شام مرغ سرخ شده با کره و بامیه پخته

روز چهارم
وعده های غذایی مواد غذایی
صبحانه شیر سویا با پروتئین و مقداری از بادام و دانه‌های روغنی
ناهار اسفناج پخته با مقداری از پنیر توفو و روغن زیتون
شام ماهی گریل شده با روغن زیتون و کلم بروکلی پخته شده

روز پنجم
وعده های غذایی مواد غذایی
صبحانه آجیل‌های ترکیبی
ناهار قارچ با پنیر توفو و سبزیجات تازه
شام گوشت چرخ کرده با کره و فلفل دلمه پخته شده

روز ششم
وعده های غذایی مواد غذایی
صبحانه شیر سویا با پودر پروتئین و مقداری از بادام و دانه‌های روغنی
ناهار سالاد ترکیبی از خیار، کاهو و هویج با مقداری از روغن زیتون
شام مرغ یا گوشت قرمز پخته‌ شده‌ با کره‌ و کلم بروکلی پخته‌ شده‌

روز هفتم
وعده های غذایی مواد غذایی
صبحانه ماست چرب یا کره‌ با یک لیوان قهوه‌ بدون شکر
ناهار سالاد ترکیبی از خیار، کاهو و هویج با مقداری از روغن زیتون
شام ماهی گریل شده‌ با روغن زیتون و اسفناج پخته‌ شده‌
نمونه رژیم کتوژنیک 28 روزه
نمونه رژیم کتوژنیک 28 روزه

دومین هفته رژیم کتوژنیک 28

روز هشتم
وعده های غذایی مواد غذایی
صبحانه پنیر توفو با ماست چرب و مقداری دانه‌های روغنی
ناهار همبرگر بدون نان و سبزیجات تازه
شام سالاد ترکیبی از خیار، کاهو و هویج با مقداری روغن زیتون

روز نهم
وعده های غذایی مواد غذایی
صبحانه شیر سویا با پودر پروتئین و مقداری بادام و دانه‌های روغنی
ناهار اسفناج یا گشنیز پخته‌ شده‌ با مقداری پنیر توفو و روغن زیتون
شام مرغ سرخ شده‌ با کره‌ و بامیه‌ پخته‌ شده‌

روز دهم
وعده های غذایی مواد غذایی
صبحانه یک تخم مرغ آبپز، اسفناج یا کلم با روغن زیتون
ناهار سالاد مخلوطی از ماهی، روغن زیتون و سبزیجات دلخواه
شام گوشت چرخ کرده‌ با سس نمکی و اسفناج پخته‌ شده‌

روز یازدهم
وعده های غذایی مواد غذایی
صبحانه شیر با پودر پروتئین و یک قاشق کره‌
ناهار ماهی سرخ شده‌ با روغن زیتون و سبزیجات تازه‌
شام گوشت چرخ کرده‌ با کره‌ و فلفل دلمه‌ پخته‌ شده‌

روز دوازدهم
وعده های غذایی مواد غذایی
صبحانه یک تخم مرغ آبپز، سبزیجات به‌ همراه‌ روغن زیتون
ناهار سالاد ترکیبی از خیار، کاهو و هویج با پنیر توفو و روغن زیتون
شام مرغ سرخ شده‌ با کره‌ و کلم بروکلی پخته‌ شده‌

روز سیزدهم
وعده های غذایی مواد غذایی
صبحانه شیر با پروتئین و مقداری بادام و دانه‌های روغنی
ناهار سبزیجات پخته‌ با مقداری پنیر توفو و روغن زیتون
شام ماهی گریل شده‌ با روغن زیتون و سبزیجات پخته‌ شده‌

روز چهاردهم
وعده های غذایی مواد غذایی
صبحانه بادام و دانه‌های روغنی
ناهار قارچ با پنیر توفو و سبزیجات تازه
شام گوشت چرخ کرده با کره و فلفل دلمه

سومین هفته رژیم کتوژنیک 28

روز پانزدهم
وعده های غذایی مواد غذایی
صبحانه پنیر توفو با ماست چرب و مقداری دانه‌های روغنی
ناهار همبرگر بدون نان و سبزیجات تازه
شام سالاد ترکیبی از خیار، کاهو و هویج با مقداری روغن زیتون

روز شانزدهم
وعده های غذایی مواد غذایی
صبحانه شیر سویا با پودر پروتئین و مقداری بادام و دانه‌های روغنی
ناهار اسفناج پخته‌ با مقداری پنیر توفو و روغن زیتون
شام مرغ سرخ شده‌ با کره‌ و بامیه‌ پخته‌ شده‌

روز شانزدهم
وعده های غذایی مواد غذایی
صبحانه شیر سویا با پودر پروتئین و مقداری بادام و دانه‌های روغنی
ناهار اسفناج پخته‌ با مقداری پنیر توفو و روغن زیتون
شام مرغ سرخ شده‌ با کره‌ و بامیه‌ پخته‌ شده‌

روز هفدهم
وعده های غذایی مواد غذایی
صبحانه تخم مرغ آبپز، کلم با روغن زیتون
ناهار سالاد مخلوطی از ماهی، روغن زیتون و سبزیجات دلخواه‌
شام گوشت چرخ کرده‌ با سس نمکی و اسفناج یا گشنیز پخته‌ شده‌

روز هجدهم
وعده های غذایی مواد غذایی
صبحانه شیر با پودر پروتئین و یک قاشق کره‌
ناهار ماهی سرخ شده‌ با روغن زیتون و سبزیجات تازه‌
شام گوشت چرخ کرده‌ با کره‌ و فلفل دلمه‌ پخته‌ شده‌

روز نوزدهم
وعده های غذایی مواد غذایی
صبحانه تخم مرغ آبپز، سبزیجات به همراه روغن زیتون
ناهار سالاد ترکیبی از خیار، کاهو و هویج با پنیر توفو و روغن زیتون
شام مرغ سرخ شده‌ با کره‌ و کلم بروکلی پخته‌ شده‌

روز بیستم
وعده های غذایی مواد غذایی
صبحانه شیر با پروتئین و مقداری بادام و دانه‌های روغنی
ناهار گشنیز پخته‌ با مقداری پنیر توفو و روغن زیتون
شام ماهی گریل شده‌ با روغن زیتون و کلم پخته‌ شده‌

روز بیست و یکم
وعده های غذایی مواد غذایی
صبحانه بادام و دانه‌های روغنی
ناهار قارچ با پنیر توفو و سبزیجات تازه
شام گوشت چرخ کرده‌ با کره‌ و فلفل پخته‌ شده‌

 

رژیم کتوژنیک 28 روزه رایگان
رژیم کتوژنیک 28 روزه رایگان

چهارمین هفته رژیم کتوژنیک 28

روز بیست و دوم
وعده های غذایی مواد غذایی
صبحانه شیر و پودر پروتئین و مقداری بادام و دانه‌های روغنی
ناهار سالاد مخلوطی از ماهی، روغن زیتون و سبزیجات دلخواه
شام گوشت چرخ کرده‌ با سس نمکی و سبزیجات پخته‌

روز بیست و سوم
وعده های غذایی مواد غذایی
صبحانه یک تخم مرغ، سبزیجات به همراه روغن زیتون
ناهار سالاد ترکیبی از خیار، کاهو و هویج با پنیر توفو و روغن زیتون
شام مرغ سرخ شده‌ با کره‌ و کلم بروکلی پخته‌ شده‌

روز بیست و چهارم
وعده های غذایی مواد غذایی
صبحانه شیر بدون قند با پودر پروتئین و یک قاشق کره
ناهار ماهی سرخ شده‌ با روغن زیتون و سبزیجات تازه‌
شام گوشت چرخ کرده‌ با کره‌ و فلفل دلمه‌ پخته‌ شده‌

روز بیست و پنجم
وعده های غذایی مواد غذایی
صبحانه تخم مرغ آبپز، اسفناج با روغن زیتون
ناهار اسفناج یا گشنیز پخته‌ شده‌ با مقداری پنیر توفو و روغن زیتون
شام ماهی گریل شده‌ با روغن زیتون و کلم پخته‌

روز بیست و ششم
وعده های غذایی مواد غذایی
صبحانه بادام و دانه‌های روغنی
ناهار قارچ با پنیر توفو و سبزیجات تازه
شام گوشت چرخ کرده‌ با کره‌ و فلفل پخته‌ شده‌

روز بیست و هفتم
وعده های غذایی مواد غذایی
صبحانه شیرسویا با پودر پروتئین و مقداری بادام و دانه‌های روغنی
ناهار اسفناج یا گشنیز پخته‌ شده‌ با مقداری پنیر توفو و روغن زیتون
شام سالاد ترکیبی از خیار، کاهو و هویج با مقداری روغن زیتون

روز بیست و هشتم
وعده های غذایی مواد غذایی
صبحانه پنیر توفو با ماست چرب و مقداری دانه‌های روغنی
ناهار همبرگر بدون نان و سبزیجات تازه
شام سالاد ترکیبی از خیار، کاهو و هویج با مقداری از روغن زیتون

نکات مهم برای رژیم کتوژنیک بیست و هشت روزه

در زیر نکاتی که‌ در لاغری رژیم کتوژنیک 28 روزه‌ بسیار مهم هستند، آورده‌ شده‌ است:

  1. محدودیت کربوهیدرات
  2. مصرف چربی‌ها
  3. مصرف پروتئین
  4. مصرف سبزیجات: سبزیجاتی که دارای مقدار کربوهیدرات کمی هستند
  5. مصرف آب و مایعات زیاد
  6. داشتن فعالیت بدنی
  7. استفاده از مکمل‌ها با مشورت پزشک

جمع بندی برای رژیم کتو 28 روزه

در رژیم ۲۸ روزه کتو، شما باید غذاهای پرکربوهیدرات را حذف کرده و به جای آن غذاهایی با مقدار زیادی چربی و پروتئین مصرف کنید. همچنین، مصرف سبزیجاتی با کمترین کربوهیدرات ممکن و مقدار کافی آب نیز بسیار مهم است. ورزش و تمرینات بدنسازی همراه با این رژیم توصیه می‌شود. قبل از شروع رژیم کتوژنیک 28 روزه رایگان، بهتر است با یک تغذیه‌شناس یا پزشک متخصص مشورت کنید تا برنامه‌ای مناسب براساس نیازهای خود تعیین کنید.

رژیم کتوژنیک 28 روزه رایگان می‌تواند برای تغییر فرم بدن، کاهش وزن و بهبود سلامتی مفید باشد. رژیم ۲۸ روزه کتو منحصر به فرد است که باعث تغییرات شیمیایی در بدن می‌شود و بدن را وادار به سوخت‌وساز از چربی‌ها می‌کند.

توجه: این مطلب یک توصیه پزشکی یا دارویی نیست!

4/5 - (125 امتیاز)

دکتر فارمو

دکتر فارمو مجموعه ای از متخصصان زیبایی و تندرستی، با سال ها تجربه‌ در زمینه های سلامت پوست و مو، رژیم درمانی، آرایشی و عمل‌های زیبایی است. ما به طور کامل با نیازهای مخاطبان خود آشنا هستیم و با به کارگیری علم روز، روش‌های مدرن و ابزارهای پیشرفته، به مراجعین خود کمک می‌کنیم تا بدنی سالم و ظاهری جذاب داشته باشند. هدف ما ایجاد آگاهی از طریق اطلاعات صحیح و بروز است تا ضمن فراهم آوردن تجربه‌ی مثبت و دلنشین، پرسش ها و چالش های شما را نیز رفع کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا